Bättre fisk för världen.

Hållbart producerad regnbågslax
av högsta kvalitet.

Vi tror på ekologiskt hållbar fiskodling och ren mat. Därför odlar vi regnbågslax med en modern recirkulationsmetod i vår landbaserade produktionsanläggning på Åland. Denna metod ger fisken en optimal och ren tillväxtmiljö under hela året.

 

Vår fisk hör till de mest hållbara fiskråvarorna i världen och är av högsta kvalitet när det gäller näringsvärden och struktur.

Vi grundade Fifax år 2012. Sedan dess har vi arbetat varje dag för att leverera bättre fisk för världen.

Vår målsättning är att nå en ledande position inom landbaserad fiskodling, så att våra kunder kan njuta av lokalt producerad, hälsosam och hållbar fisk.

Vi producerar regnbågslax av högsta kvalitet med hjälp av en utvecklad recirkulationsteknik uppe på torra land med strävan att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Med denna process får fisken en idealisk och ren tillväxtmiljö. Det är därför vi kan året runt leverera god och antibiotikafri fisk till våra kunder.

RAS
fiskodlingsprocessen

LANDBASERAD
FISKODLING

Vår produktionsanläggning på Åland tillämpar den s.k. recirkulationsprincipen (RAS) för fiskodling. Med en maximal produktionsvolym på mer än 3000 ton per år och cirka 30 anställda, är anläggningen en av de största i Nordeuropa.

Fisken lever i stora bassänger på torra land inomhus, där omgivningen optimeras för deras tillväxt och hälsa. Tack vare dessa bassänger och en biologisk rengöringsmetod genererar fiskodlingen obetydliga utsläpp till omgivande havsområden jämfört med traditionella odlingsmetoder.

I produktionen använder vi vatten från Östersjön, som cirkulerar i anläggningen om och om igen. Vattnet renas och dess syrenivå och temperatur övervakas kontinuerligt.

Recirkulationsprocessen, som har utvecklats under årtionden, säkerställer fiskens välbefinnande och snabba tillväxt, såväl som en önskad och effektiv produktion året om. Det betyder att vi kan leverera färsk fisk i önskad storlek och vikt varje dag.

 

Hållbarhet

ETISK OCH MILJÖVÄNLIG FISK.

Vi har mycket höga och strategiska miljökrav för vår produktionsanläggning och process. Vårt mål är att hålla nivåerna av övergödande utsläpp på en absolut minimal nivå.

Vi har gjort betydande investeringar i vårt vattenreningssystem, vilket gör att vi kan rena både inkommande och återvunnet vatten. Det inkommande havsvattnet renas från skadliga ämnen som kan förekomma i havet, och et cirkulerande vattnet inom anläggningen renas kontinuerligt på biologisk väg. Som resultat får fisken en hälsosam miljö att leva i och det vatten som slutligen släpps ut är fritt från ämnen skadliga för naturen.

Jämfört med våra produktionsvolymer är våra utsläpp endast ca en hundradel jämfört med traditionella vattenodlingsmetoder. Dessutom är vår produktion så gott som buller- och luktfri.

Det kontinuerligt strömmande vattnet skapar en stimulerande livsmiljö och i renat vatten slipper fisken skadliga bakterier och virus.

Våra produkter

FÄRSK FISK, FRI
FRÅN ANTIBIOTIKA

Vi levererar hel, färsk regnbågslax. Fiskens storlek och vikt anpassas alltid efter kundernas behov.

Fifax fisk känns igen på sin fina struktur och balanserade fettkonsistens. Vår proteinrika fisk har en hög nivå av omega-3-fettsyror samt antioxidanter och vitaminer.

Våra fiskar, som är uppfödda i renat vatten, är naturligt friska. Därför är våra produkter fria från antibiotika och innehåller inte heller några andra läkemedel. Fisk som har odlats av Fifax är mycket hälsosam och näringsrik.

Om du vill veta mer om våra högkvalitativa produkter, kontakta info@fifax.ax

Ta kontakt

Fifax sysselsätter cirka 30 personer, från experter inom biologi till professionella teknik- och fiskodlingsexperter, som alltid har jobbat med fisk.
FIFAX AB
Industrivägen 115
22 270 Eckerö

info@fifax.ax
Samppa Ruohtula
CEO
+358405598812
samppa.ruohtula@fifax.ax