Rakkaudesta mereen

Uskomme kestävään kalanviljelyyn ja haluamme olla edelläkävijä vision toteuttamisessa.


Uskomme kestävään kalanviljelyyn ja haluamme olla edelläkävijä vision toteuttamisessa.

FIFAX ABYrityksemme liikeidea on viljellä ensiluokkaista kirjolohta nykyaikaisella, innovatiivisella ja ympäristöystävällisellä menetelmällä. Tätä varten FIFAX rakennuttaa kuivalle maalle kiertovesitekniikalla (RAS) toimivan kalanviljelylaitoksen. Laitos sijaitsee Eckerön Storbyssä, läntisellä Ahvenanmaalla.

Tavoitteenamme on tuottaa parasta kotimaista tuoretta kirjolohta. Tuotetta markkinoidaan aluksi lähialueille.

 

Laitoksen vuosittainen liikevaihto nousee täydellä kapasiteetilla 13-16 miljoonaan euroon ja työllistää 20-25 henkeä. Tällöin vuotuinen tuotantomäärä on yli 3000 tonnia ns. pyöreää kalaa.

FIFAX on ahvenanmaalainen osakeyhtiö, jonka enemmistön omistavat ahvenanmaalaiset tahot sekä pääomasijoitusyhtiö Helmet Capital ja sen edustamat sijoittajat.

FIFAX AB on perustettu vuonna 2012 ja sillä on tällä hetkellä n. 100 osakkeenomistajaa.

ARVOTVisiomme saavuttamiseksi noudatamme toiminnassamme seuraavia arvoja:

  • innovatiivisuus
  • vastuullisuus
  • laatuajattelu
  • viisaus

INNOVATIIVISUUS Käytämme innovatiivista vedenpuhdistusmenetelmää. Edistyksellisen puhdistusmenetelmän ansiosta pystymme kierrättämään merestä ottamamme veden käytännössä lähes kokonaan sekä laitoksessa että sen ulkopuolella. Näin minimoimme mereen joutuvat päästöt.

VASTUULLISUUS Suhtaudumme vakavasti tuotantoprosessimme vaikutuksiin muutenkin kuin mereen joutuvien päästöjen osalta.

 

LAATUAJATTELU Uusin teknologia takaa parhaan laadun. Käyttämämme RAS-tekniikka perustuu veden virtaamiseen pyöreissä altaissa. Kalat uivat siten koko elämänsä ajan vastavirtaan (aivan kuten luonnon joissa). Toisin sanoen kalat viettävät kuntosalilla 24 tuntia vuorokaudessa. Näin saadaan erittäin laadukasta, kiinteää, lihaksikasta ja juuri sopivan rasvaista lihaa.

VIISAUS Haluamme toimia viisaasti ja kaukonäköisesti ja siksi kierrätämme kaiken mahdollisen.

VISIOUskomme kestävään, suurimittaiseen kalanviljelyyn, jonka ympäristövaikutukset ovat minimaaliset, ja haluamme olla tämän vision toteuttamisen edelläkävijöitä. Siksi viljelemme ensiluokkaista kalaa nykyaikaisella, innovatiivisella ja ympäristöystävällisellä menetelmällä.

Se onnistuu viljelemällä kalaa maalla, saaristomeren puhdistetussa vedessä. Tätä viljelytapaa käytettäessä voidaan normaalioloissa luopua kokonaan lääkeaineiden käytöstä.

Luomme kaloille ihanteellisen kasvuympäristön nykyaikaisen RAS-teknologian avulla ja optimoimalla muut elinehdot.

 

Tuotantoprosessimme noudattaa ehdottomasti tiukimpia laatuvaatimuksia. Emme pidä mitään itsestään selvänä ja tavoitteemme on parantaa toimintaamme jatkuvasti.

Emme tee tätä kaikkea pelkästään oman toimintamme eduksi, vaan myös yhteiskunnan, ihmisten ja ympäristön hyväksi.

TUOTTEETAluksi toimitamme vain kokonaista, perattua, tuoretta, painoltaan asiakkaan tarpeita vastaavaa kirjolohta. Tuotamme kalaa ensisijaisesti kalanjalostusteollisuuden raaka-aineeksi, mutta jatkossa myymme todennäköisesti myös kokonaista kalaa loppuasiakkaille, ensisijaisesti kauppaketjuihin kuuluvien päivittäistavarakauppojen kautta.

Viljelylaitoksellamme on tekniset edellytykset myös mm. mädin, istutuskalan sekä muiden kalalajien tuotantoon.

Laadun varmistamiseksi käytämme vain Pohjois-Euroopan parhaiden toimittajien kalan munia. Sitä kautta saamme RAS-viljelyyn sopiviksi jalostettuja sukulinjoja.

  • Tuotteemme on erittäin laadukas. Rasvapitoisuus on äärimmäisen hyvin tasapainossa. Liha on rakenteeltaan kiinteää ja suussa sulavaa. Tuote sisältää runsaasti omega-3-rasvahappoja, antioksidantteja, vitamiineja ja laadukasta proteiinia ja edistäen siten terveyttä.

 

  • Tuotteemme vaikutukset vesiympäristöön jäävät uusimpien teknologiamenetelmien ansiosta niin pieniksi kuin inhimillisesti ylipäätään on mahdollista.
  • Tuotteemme ei sisällä lääkeaineita.

RAS-menetelmällä tuotettu kala on jo muodostunut käsitteeksi monilla markkinoilla ympäri maailmaa. Meidän tuotteemme ei ole tässä suhteessa mikään poikkeus, vaan se tulee olemaan aivan omaa luokkaansa tuoreen kirjolohen markkinoilla.

Me käytämme tuotteestamme nimeä Steelhead, älykäs kala.


Aluksi toimitamme vain kokonaista, perattua, tuoretta, painoltaan asiakkaan tarpeita vastaavaa kirjolohta. Tuotamme kalaa ensisijaisesti kalanjalostusteollisuuden raaka-aineeksi, mutta jatkossa myymme todennäköisesti myös kokonaista kalaa loppuasiakkaille, ensisijaisesti kauppaketjuihin kuuluvien päivittäistavarakauppojen kautta.

Viljelylaitoksellamme on tekniset edellytykset myös mm. mädin, istutuskalan sekä muiden kalalajien tuotantoon.

Laadun varmistamiseksi käytämme vain Pohjois-Euroopan parhaiden toimittajien kalan munia. Sitä kautta saamme RAS-viljelyyn sopiviksi jalostettuja sukulinjoja.

  • Tuotteemme on erittäin laadukas. Rasvapitoisuus on äärimmäisen hyvin tasapainossa. Liha on rakenteeltaan kiinteää ja suussa sulavaa. Tuote sisältää runsaasti omega-3-rasvahappoja, antioksidantteja, vitamiineja ja laadukasta proteiinia ja edistäen siten terveyttä.

 

  • Tuotteemme vaikutukset vesiympäristöön jäävät uusimpien teknologiamenetelmien ansiosta niin pieniksi kuin inhimillisesti ylipäätään on mahdollista.
  • Tuotteemme ei sisällä lääkeaineita.

RAS-menetelmällä tuotettu kala on jo muodostunut käsitteeksi monilla markkinoilla ympäri maailmaa. Meidän tuotteemme ei ole tässä suhteessa mikään poikkeus, vaan se tulee olemaan aivan omaa luokkaansa tuoreen kirjolohen markkinoilla.

Me käytämme tuotteestamme nimeä Steelhead, älykäs kala.

RASRAS on yhteisnimi kierrätysteknologioille, joita käytetään modernissa kuivan maan kalanviljelyssä ympäri maailmaa. Lyhyesti sanottuna, viljelyssä käytettävä vesi otetaan (meidän tapauksessamme) puhdistuslaitoksesta ja lisäksi sitä puhdistetaan jatkuvasti vaiheittain sisällä viljelylaitoksessa ns. biosuodattimien avulla.  Kyse on siis tehokäytöstä, jossa samaa viljelyvettä käytetään yhä uudelleen ja uudelleen.

Viljelmän vesi puhdistetaan keskimäärin kerran tunnissa.

 

Kalojen käyttämä, haihtuva ja altaiden lietteen mukana poistuva vesi korvataan uudella vedellä. Prosessia valvotaan koneellisesti, mikä takaa, että happipitoisuus, rehumäärä jne. pysyvät optimaalisena.

Teknologia luo siten edellytykset kalojen erittäin nopealle kasvulle, mikä puolestaan takaa hyvän tuotantotehokkuuden.

RAS-järjestelmä mahdollistaa lisäksi ympärivuotisen ja ennustettavan tuotannon, joten voimme päivittäin toimittaa toivotun kokoista ja painoista kalaa.

YMPÄRISTÖFIFAX asettaa tuotantolaitokselleen ja tuotantoprosesseilleen tiukat strategiset ympäristövaatimukset. Pidämme kokonaislannoitepäästömme niin pieninä, että emme tarvitse ympäristölupaa.

Biomassasta vapautuu luonnollisesti ulostetta, joka puolestaan sisältää paljon typpeä ja fosforia. FIFAX on investoinut paljon rahaa vedenpuhdistusjärjestelmään, jolla voidaan puhdistaa sekä tuleva että kierrätettävä vesi.

Tämän strategisen valinnan ansiosta pystymme rajoittamaan vesilaitoksemme vuosittaiset päästöt 200 kg:aan fosforia ja 1500 kg:aan typpeä.

Tuotantomääräämme suhteutettuna ja perinteisiin vesiviljelymenetelmiin verrattuna tällaiset päästömäärät ovat erittäin pienet. Toiminnastamme ei synny myöskään melua, kaasupäästöjä tai hajua.

TERVETTÄ KALAAPerinteisessä kalanviljelyssä kaloja täytyy usein lääkitä mm. antibiootein, koska viljely toteutetaan meressä ja vesi on erilaisten bakteerien ja virusten saastuttamaa. Meressä kasvatettavat kalat voivat myös saada tartuntoja villikaloilta. Perinteisessä kalanviljelyssä esimerkiksi ns. lohitäi on yleinen ongelma. Tilanne on luonnollisesti sama, jos kiertovesiviljelyssä käytetään käsittelemätöntä merivettä.

Siksi käsittelemme ottamamme veden UV-säteilyttämällä ja muilla nykyaikaisilla menetelmillä ilman veteen lisättäviä aineita. Näin varmistamme, ettei viljelyvedessämme ole bakteereja, jolloin meidän ei myöskään tarvitse käyttää ehkäisevää lääkitystä. Teoriassa esimerkiksi munat, rehu, varusteet ja vastaavat voivat saastuttaa tuotantolaitoksemme, jolloin joutuisimme tilapäisesti käyttämään lääkitystä.

TUOTANTOLAITOSFIFAX AB rakentaa yhteistyössä kiinteistöyhtiö F-Fastin kanssa tuotantolaitoksen, joka pystyy tuottamaan 3 200 tonnia kirjolohta vuodessa. Viljelyaltaat ja muut toimintaan tarvittavat tilat sisältävän teollisuushallin pinta-ala on noin 15 000 m2.

Halliin tulee 36 niin sanottua grow out -allasta. Lisäksi sinne tulee munahautomo, poikasosasto, laboratorio sekä teknisiä tiloja ja toimistotiloja.

 

Alueella on myös vedenpuhdistuslaitos, joka auttaa täyttämään ympäristövaatimukset mm. fosfori- ja typpipäästöjen osalta.

Tuotantolaitos työllistää 20-25 henkeä.

Laitos on lajissaan Pohjois-Euroopan suurimpia.

KUIVAN MAAN KALANVILJELYKuivan maan kalanviljely perustuu täysin suljetun laitoksen periaatteeseen, jossa kaloja viljellään kuivalla maalla suurissa altaissa, meidän leveysasteillamme katon alla. Siinä ulkoisilla tekijöillä, kuten säällä, lämpötilalla, ympäristöllä ja vedestä johtuvilla häiriötekijöillä ei ole vaikutusta.

Kuivan maan kalanviljely ei ole mikään uusi ilmiö, vaan sitä käytetään ympäri maailmaa monen eri kalalajin viljelyssä.

Me viljelemme kalaa Ahvenanmerestä pumpatussa vedessä, josta poistamme kaikki bakteerit. Vettä kierrätetään ja puhdistetaan jatkuvasti ja se käytetään yhä uudelleen ja uudelleen, eli hyödynnämme veden tehokkaasti.

 

Vesiolot, kuten lämpötila, happipitoisuus, valo ja rehu optimoidaan kaloja varten niin, että ne saavat kasvaa täydellisessä ympäristössä. Kalat viihtyvät ja kasvavat siksi erittäin hyvin.

Kuivan maan kalanviljelyä on kehitetty vuosikymmenten ajan ja nyt on käytössä neljännen sukupolven teknologia. Tuotantolaitoksia perustetaan tiuhaan tahtiin ja uusia laitoksia onkin äskettäin otettu käyttöön Tanskassa, Puolassa, Norjassa ja Skotlannissa. Pienempiä laitoksia on jo pitkään toiminut ympäri Eurooppaa, myös manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla (Guttorp).

OTA YHTEYTTÄFIFAX AB

Industrivägen 115
22 270 Eckerö

Samppa Ruohtula
CEO
+358 405598812
samppa.ruohtula@fifax.ax

Kimmo Jalo
CTO
+358 447773818
kimmo.jalo@fifax.ax

Tommy Andersson
technical manager
tommy@fifax.ax
+3584573135788

Eevertti Vetriö
fish master
eevertti@fifax.ax
+358405584110

Pontus Nikula
project manager (Effector Scandinavia Ab)
pontus.nikula@effector.nu
+358503740837

LINKKEJÄwww.akvagroup.com/home
www.aquasearch.dk
www.sinor.com/ras-technology.html

www.f-fast.ax

 

 

RAKKAUDESTA MEREEN

YMPÄRISTÖ

FIFAX asettaa tuotantolaitokselleen ja tuotantoprosesseilleen tiukat strategiset ympäristövaatimukset. Pidämme kokonaislannoitepäästömme niin pieninä, että emme tarvitse ympäristölupaa.

Biomassasta vapautuu luonnollisesti ulostetta, joka puolestaan sisältää paljon typpeä ja fosforia. FIFAX on investoinut paljon rahaa vedenpuhdistusjärjestelmään, jolla voidaan puhdistaa sekä tuleva että kierrätettävä vesi.

Tämän strategisen valinnan ansiosta pystymme rajoittamaan vesilaitoksemme vuosittaiset päästöt 200 kg:aan fosforia ja 1500 kg:aan typpeä.

Tuotantomääräämme suhteutettuna ja perinteisiin vesiviljelymenetelmiin verrattuna tällaiset päästömäärät ovat erittäin pienet. Toiminnastamme ei synny myöskään melua, kaasupäästöjä tai hajua.