MEISTÄ

Maailmalle parempaa kalaa

Tulevaisuudessa on yhä enemmän väliä sillä, mitä syömme. Haluamme olla edelläkävijä laajamittaisessa kalankasvatuksessa, jonka ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Tavoitteemme on, että asiakkaamme voisivat nauttia paikallisesti ja ympäristöystävällisesti tuotetusta, tuoreesta ja maukkaasta kalasta ympäri vuoden.

Perustimme Fifaxin vuonna 2012. Siitä lähtien olemme tehneet päivittäin töitä sen eteen, että voimme toimittaa maailmalle parempaa kalaa. Uskomme ekologisesti kestävään kalanviljelyyn ja puhtaaseen ruokaan. Siksi viljelemme kirjolohta modernilla kiertovesimenetelmällä tuotantolaitoksessamme Ahvenanmaalla.

Eckerön tuotantolaitoksemme Ahvenanmaalla on ASC sertifioitu 2022 lähtien.

Fifaxin visiona on olla edelläkävijä suurimittaisessa kalankasvatuksessa mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella

Edistyksellinen tuotantolaitoksemme on yksi harvoista Pohjois-Euroopassa jo toimivista suuremman mittaluokan kuivan maan kalankasvatuslaitoksista

Hyödynnämme tuotannossa ultraintensiivistä toteutustamme RAS-menetelmästä, joka perustuu lähes täysin suljettuun vedenkiertoon. Laitoksessa kalat elävät suurissa maanpäällisissä altaissa. Kala-altaissa käytetty vesi pumpataan Itämerestä, jonka jälkeen vesi puhdistetaan, ja se kiertää RAS-järjestelmässä yhä uudelleen. Menetelmän avulla pidämme kalojen kasvuympäristöstä parempaa huolta, ja samalla minimoimme ympäristölle koituvat haittavaikutukset.

Valttejamme ovat suotuisa sijainti, ekologisuus ja innovatiivisuus. Uskomme ekologisesti kestävään kalanviljelyyn ja puhtaaseen ruokaan. Siksi viljelemme kirjolohta modernilla kiertovesimenetelmällä tuotantolaitoksessamme Ahvenanmaalla.

Valttejamme ovat suotuisa sijainti, ekologisuus ja innovatiivisuus

Sijaintimme puolesta meillä on erinomaiset yhteydet avainmarkkinoihimme Suomessa ja Ruotsissa. Kaikki tuotannossamme tarvittava sähkö tuotetaan uusiutuvalla tuulienergialla.

Kiertovesimenetelmä mullistaa kalankasvatusta monin tavoin. Kiertovesimenetelmällä kasvatuksesta on tullut nopeampaa ja tehokkaampaa verrattuna perinteisiin menetelmiin, ja samalla voimme pitää parempaa huolta sekä kaloista että ympäristöstä. Haluamme toimia kuivan maan kalankasvatuksen edelläkävijöinä, jotta asiakkaamme voisivat nauttia lähellä vastuullisesti tuotetusta, tuoreesta ja terveellisestä kirjolohesta.