Publicerad 9.3.2022 14:00

Fifax erhåller ASC-certifikatet för hållbart odlad fisk som första i Finland

Fifax landbaserade fiskodling i Eckerö har som första odlingen i Finland erhållit ASC (Aquaculture Stewardship Council) -certifickatet för hållbara metoder i vattenbruk.

ASC är det världsledande certifikatet för hållbart odlad fisk, och är välkänt både i industrin och bland konsumenter. Efterfrågan för ASC-certifierad fisk ökar globalt, men certifierade odlingar är fortfarande mycket sällsynta i Östersjöområdet.

”Konsumenternas krav beträffande hållbarhet växer kontinuerligt. Betydelsen av ASC-certifieringen har därmed ökat under de senaste åren, och på den västeuropeiska fiskmarknaden börjar den vara mycket väletablerad. Vi är den första fiskodlingen som har fått det här certifikatet i det norra Östersjöområdet, och vi tror att det kommer att förstärka konkurrenskraften hos våra produkter. Samtidigt är det ett tack för det kompromisslösa arbetet som gjort oss till en pionjär inom hållbar landbaserad fiskodling”, säger Samppa Ruohtula, VD för Fifax Abp.

ASC är en oberoende internationell ideell organisation grundad av Världsnaturfonden (WWF) samt Sustainable Trade Initiative (IDH). ASC ansvarar för det ledande certifikations- och märkningsprogrammet för vattenbruk, som ställer höga krav på såväl produktens miljövänlighet som på produktionens sociala hållbarhet.

Fifax produktionsanläggnin på Eckerö på Åland är en av de största recirkulationsanläggningarna i Europa. Regnbågslax odlad med Fifaxs ultraintensiva recirkulationsmetod har en betydligt lägre miljöpåverkan än fisk odlad med traditionella metoder. Fisk odlad av Fifax innehåller inte antibiotika eller andra kemikalier och har en högklassig, mör och fast struktur. Fifax levererar hel, rensad och färsk regnbågslax till sina kunder.

Ytterligare information:
Samppa Ruohtula
Verkställande direktör, Fifax Abp
+358 40 559 8812
samppa.ruohtula@fifax.ax

Fifaxs vision är att vara en föregångare inom storskalig fiskodling med minsta möjliga miljöavtryck, så att våra kunder kan njuta av lokalt producerad, hållbar fisk året om.

Fifax, grundat år 2012, använder sig av en ultraintensiv implementering av ett recirkulerande vattenbrukssystem RAS (Recirculating Aquaculture Systems) som bygger på ett så gott som helt slutet vattenkretslopp. Fiskarna lever i stora bassänger på land. Inomhusbassängerna skyddar fiskodlingen betydligt bättre från externa faktorer jämfört med traditionell fiskodling i vattendrag.

Slutprodukten, dvs. fullvuxen slaktad fisk, transporteras året runt till fiskförädlare och partiaffärer på Åland, det finska fastlandet och Sverige med hjälp av logistikpartners.

Fifax Abp aktier har noterats på Nasdaq First North Growth Market Finland.