Antibiotika

Fifax RAS -teknologi baserar sig på ett nästan slutet vattenomlopp I vår anläggning, där fiskarna lever I stora bassänger inomhus. Jämfört med traditionell havsbaserad odling ger detta ett bättre skydd för externa faktorer. Tack vare sin odlingsmetod kan Fifax erbjuda fiskarna en kontrollerad tillväxtmiljö i rent vatten året runt. Reningsprocessen Fifax använder stoppar främmande föroreningar och patogener. Som resultat strävar Fifax att använda antibiotika endast vid behov vid begränsade sällsynta tillfällen då sjukdom eller parasiter observeras i enskilda fiskar eller produktionsbatchar. Slutprodukten som levereras till kunder är antibiotikafri.

På denna sida publicerar vi information om enskilda situationer då antibiotika har använts. Den givna informationen omfattar tidpunkt, medelvikten för fiskarna i bassängerna som åtgärdats, mängden medicinfoder samt den motsvarande mängden antibiotika som har distribuerats I samband med vården.

Målsättning 2023: 0kg

Målsättning 2022: 0kg

Resultat 2022: 1,3kg aktiv substans totalt Aquaflor Vet i fyra behandlingar av småfisk (<10g i storlek) för behandling av Vibrio anguillarum bakterieinfektion, på basen av ordination av veterinär.