Publicerad 21.5.2021 14:00

”Nya hållbara lösningar för livsmedelsproduktionen är nödvändiga” – Gold&Greens ekonomidirektör bytte till fiskodlingsföretaget Fifax

Fifax producerar hållbart odlad regnbågslax på sin produktionsanläggning på Åland. Företagets nya ekonomidirektör Linda Lindroos har tidigare arbetat för Gold&Green, som är känt för bland annat Pulled Oats®. Hon ser en betydande tillväxtpotential hos Fifax och anser det viktigt att fler och mer miljövänliga lösningar utvecklas för livsmedelsproduktion.

Fifax, som använder sig av recirkulationsmetoden för fiskodling har stärkt sina led med en ny ekonomidirektör. Linda Lindroos som tidigare var ekonomidirektör vid Gold&Green Foods har anställts som ekonomidirektör den 17 maj.

Fifax producerar hållbart odlad regnbåge på Åland. Produktionsanläggningen är en av de största landbaserade fiskodlingarna i Nordeuropa. Fisken odlas vid Fifax-anläggningen i filtrerat och renat havsvatten från Östersjön. Företaget erbjuder hållbart odlad fisk till den finska och svenska marknaden. Den nya ekonomidirektören ser behovet av att öka hållbarmatproduktion inte endast inom landet utan även globalt som nödvändigt.

”För mig personligen är det viktigt att bygga en mer hållbar och bättre framtid för produktionen. Det var anledningen till att jag tidigare började arbeta hos Gold&Green och av samma orsak byter jag nu till Fifax. Det är också intressant att nu bli en del av företagets resa och stödja bolagets utveckling genom mitt egna arbete”, säger Lindroos.

Fifax grundades 2012 och anläggningen anställer cirka 30 personer och producerar med en maximal produktionsvolym på mer än 3 000 ton per år. Företagets mål är att i framtiden utvidga sin produktionsanläggning på Åland.

”Vi är glada att ha Linda med oss, eftersom målet är att växa och Linda kommer att vara ett utmärkt stöd i det arbetet. Vårt mål är att vara föregångare inom landbaserad fiskodlingså att mer inhemsk, hållbart odlad fisk finns tillgängligt året runt än för närvarande”, säger verkställande direktör Samppa Ruohtula.

Fisken lever på torra land inomhus i stora bassänger, där målet är att optimera omgivningen för fiskens tillväxt och hälsa. Jämfört med produktionsvolymerna är bolagets utsläpp endast ca en hundradel jämfört med traditionella vattenodlingsmetoder.

”Fiskodling har sina egna utmaningar, men recirkulationsmetoden är ett utmärkt alternativ ur miljösynpunkt, eftersom anläggningen har minimal miljöpåverkan och färsk, lokalt producerad fisk kan odlas på ett verkligt hållbart sätt. Östersjön är viktigt för oss inte bara för vårt läge utan också för företagets verksamhet, och vi vill se till att havsmiljön inte belastas”, säger Lindroos.