Publicerad 10.5.2023 14:29

Europeiska fiskhälsoexperter bekantar sig med Fifaxs odlingsmetod och biosäkerhetsarrangemang

Fifac Abp, 3 maj 2023

Cirka tjugo nordeuropeiska fiskhälsoexperter och myndigheter besökte Fifax produktionsanläggning i Eckerö onsdagen den 3 maj 2023 och bekantade sig med bolagets odlingsmetod och biosäkerhetsarrangemang.

Som en av de första stora Europeiska recirkulationsanläggningarna som redan är i drift erbjuder Fifax anläggning en unik insikt i landbaserad fiskodling. Under besöket fick experterna en överblick av bolagets verksamhet och målsättningar, och bekantade sig med Fifax odlingsmetod och biosäkerhetsarrangemang.

Samtidig fick experterna förstahandsinformation om den första virussaneringen i världen som gjorts i en stor RAS-anläggning. En del av gruppen kunde också bekanta sig med den noggrant övervakade kläckeri- och yngelavdelningen, där det första yngelpartiet efter odlingens återuppstart håller på att utvecklas med god fart.

”Fifax är en av pionjärerna i landbaserad fiskodling i Europa. Våra erfarenheter i att implementera och utveckla en recirkulationsanläggning (RAS) samt i att lösa utmaningar är värdefulla för hela branschen, och intresserar därför experter från flera olika synvinklar. Fiskens välmående är a och o för oss, och därför var det en glädjande uppgift att få stå värd för en så här sakkunnig grupp”, säger verkställande direktören Samppa Ruohtula.

Besöket ordnades i samarbete med Ålands landskapsregering och Livsmedelsverket, och var en del av fiskhälsoexperternas mer omfattande Ålandsbesök.