VÅRA PRODUKTER

Färsk och frisk fisk

Inom livsmedelsproduktion är det smaken som avgör. Genom att utnyttja en avancerad vattenrecirkulationsmetod odlar vi högklassig regnbågslax till våra kunder. Vår regnbågslax som odlas med rena metoder smakar utsökt. Vi accepterar inte antibiotikaanvändning i tillväxtfrämjande syften, utan förlitar oss på rent och högkvalitativt foder och en god tillväxtmiljö. Därför går produktens smak och hållbarhet hand i hand. Vi producerar regnbågslaxen i egna lokaler från rom till rensad fisk.

Kärnan i odlingen är fiskens smak och välmående. Inomhusbassänger ger fiskodlingen ett betydligt bättre skydd från yttre faktorer än till exempel nätbassänger till havs. I en kontrollerad tillväxtmiljö får vår regnbågslax varje dag året om simma motströms i renat och återvunnet vatten. Det påverkar direkt kvaliteten på regnbågslaxen – strukturen är högklassig, mör och fast.

Regnbågslaxen kläcks, odlas, slaktas och bearbetas under samma tak på Åland. Slutprodukten är färsk regnbågslax, redo för kundleverans. Från vår anläggning levereras fisken till våra kunder, huvudsakligen på finländska fastlandet och i Sverige.

Vi levererar hel, rensad, färsk regnbågslax. Fisken sorteras enligt storlek och vikt och levereras enligt varje enskild kunds behov.

Om du vill höra mer om våra högklassiga produkter, ta kontakt på info@fifax.ax