ODLINGSMETODEN

En föregångare inom hållbar fiskodling

Vår vision är att vara en föregångare inom storskalig fiskodling med minsta möjliga miljöavtryck så att våra kunder kan njuta av närproducerad fisk året om. För att uppnå detta mål strävar vi hela tiden efter att gå i täten för branschen genom att använda den senaste teknologin.

I vår produktion använder vi vår ultraintensiva tillämpning av ett recirkulerande akvakultursystem (“RAS”) som är planerad för att avsevärt minska vår miljöpåverkan jämfört med traditionella fiskodlingsmetoder och konventionella RAS-system. Vår produktion bygger på en nästan helt slutet kretslopp där fisken lever i stora inomhusbassänger på land. Detta ger betydligt bättre skydd mot yttre faktorer än till exempel nätbassänger till havs och metoden gör att vi året om kan ge fisken en noga kontrollerad tillväxtmiljö i rent vatten. Vi accepterar inte användning av antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. Du kan läsa mer om de enskilda situationerna då antibiotika använts här. Resultatet är att vi kan erbjuda våra kunder frisk och färsk fisk året om.

I vår produktion använder vi vatten från Östersjön som återvinns och kontinuerligt renas i vårt RAS-system. Denna metod håller fiskens tillväxtmiljö ren och minimerar produktionens miljöpåverkan.

Miljöeffekterna från fiskodling baserad på RAS-teknologi är i allmänhet små eftersom effektiv vattencirkulation möjliggör lägsta möjliga förbrukning av nytt rent vatten. Dessutom filtreras och behandlas vattnet som matas in i vår produktionsanläggning innan det kommer in i systemet och vattenkvaliteten övervakas regelbundet. Anläggningens utsläpp i naturen är små.

Produktionsanläggningen i Eckerö på Åland är ASC certifierad sedan 2022.

Fiskodling på torra land

Vår produktionsanläggning på Åland använder ultraintensiv RAS-teknologi i fiskodlingen. Anläggningen som sysselsätter cirka 30 personer är en av de största landbaserade anläggningarna i Nordeuropa som redan är i bruk, och kan producera mer än 3000 ton fisk om året.

Fisken i vår produktionsanläggning lever i stora inomhusbassänger på land där förhållandena anses vara optimala för fiskens tillväxt och hälsa. Tack vare bassängerna på land och den biologiska reningsmetoden belastar våra odlingsmetoder inte havet med utsläpp på samma sätt som traditionella fiskodlingsmetoder.

Vår avancerade RAS-teknologi stöder fiskens välmående och snabba tillväxt samt möjliggör en förutsägbar och effektiv produktion. Det gör att vi kan förse våra kunder med färsk och hållbart producerad fisk året om.

Hela produktionskedjan under samma tak


Vår verksamhet täcker hela produktionskedjan för odling av regnbågslax. Fisken kläcks, odlas, rensas och bearbetas under samma tak i vår produktionsanläggning. Det täcker hela livscykeln och produktionscykeln för regnbågslax, från inkubation och kläckning av ägg till produktion och bearbetning. Hela produktionskedjan bygger på en nästan helt slutet kretslopp i samma produktionsanläggning där yttre faktorer som väderförhållanden, klimat eller miljöfaktorer bara har en begränsad påverkan. Slutprodukten är fisk redo för kundleverans.