KASVATUSMENETELMÄ

Vastuullisen kalankasvatuksen edelläkävijä

Visionamme on olla edelläkävijä suurimittaisessa kalankasvatuksessa mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella, jotta asiakkaamme voivat nauttia paikallisesti tuotetusta kalasta ympäri vuoden. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pyrimme jatkuvasti olemaan toimialamme kärjessä käyttäen viimeisintä teknologiaa.

Hyödynnämme tuotannossamme ultraintensiivistä toteutustamme kiertovesimenetelmästä (”RAS”), joka on suunniteltu pienentämään merkittävästi ympäristövaikutuksia verrattuna perinteisiin kalankasvatusmenetelmiin ja tavanomaisiin RAS-järjestelmiin. Tuotantomme perustuu lähes täysin suljettuun vedenkiertoon, jossa kalat elävät suurissa maan päällä sisätiloissa sijaitsevissa altaissa. Tämä antaa merkittävästi paremman suojan ulkopuolisilta tekijöiltä kuin esimerkiksi merellä sijaitsevat häkkialtaat, ja menetelmän ansiosta pystymme tarjoamaan kaloille tarkasti kontrolloidun kasvuympäristön puhtaassa vedessä ympäri vuoden. Emme hyväksy antibioottien käyttöä kasvunedistämiseen. Löydät lisätietoa yksittäisistä tilanteista, joissa antibiootteja on käytetty täältä. Tämän vuoksi pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tervettä ja tuoretta kalaa ympäri vuoden.

Käytämme tuotannossamme Itämeren vettä, jota kierrätetään ja puhdistetaan jatkuvasti RAS-järjestelmässämme. Tällä menetelmällä pidetään kalojen kasvuympäristö puhtaana ja minimoidaan tuotannon ympäristövaikutukset.

RAS-teknologiaan perustuvan kalankasvatuksen ympäristövaikutus pysyy yleisesti pienenä, koska tehokas vesikierto mahdollistaa mahdollisimman pienen uuden puhtaan veden kulutuksen. Lisäksi tuotantolaitokseemme syötettävä vesi suodatetaan ja käsitellään ennen sen päästämistä järjestelmään, ja vedenlaatua seurataan säännöllisesti. Laitoksen päästöt luontoon ovat vähäisiä.

Eckerön tuotantolaitoksemme Ahvenanmaalla on ASC sertifioitu 2022 lähtien.

Kalankasvatusta kuivalla maalla

Ahvenanmaalla sijaitseva tuotantolaitoksemme hyödyntää ultraintensiivistä RAS-teknologiaa kalankasvatuksessa. Noin 30 henkeä työllistävä laitos on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista jo toimivista maanpäällisistä laitoksista, ja se pystyy tuottamaan yli 3 000 tonnia kalaa vuodessa.

Tuotantolaitoksessamme olevat kalat elävät maan päällä sisätiloihin rakennetuissa suurissa altaissa, joiden olosuhteet pidetään kalan kasvulle ja terveydelle optimaalisina. Maanpäällisten altaiden ja biologisen puhdistusmenetelmän ansiosta kasvatusmenetelmämme ei kuormita merta päästöillä samaan tapaan kuin perinteiset kalankasvatusmenetelmät.

Edistyksellinen RAS-teknologiamme tukee kalojen hyvinvointia ja nopeaa kasvua, sekä mahdollistaa ennustettavan ja tehokkaan tuotannon. Tämän ansiosta voimme toimittaa asiakkaillemme tuoretta ja vastuullisesti tuotettua kalaa vuoden ympäri.

Koko tuotantoketju saman katon alla


Toimintamme kattaa kirjolohen kasvatuksen koko tuotantoketjun. Kalat haudotaan, kasvatetaan, puhdistetaan ja käsitellään saman katon alla tuotantolaitoksessamme. Tämä kattaa kirjolohen koko elinkaaren ja tuotantosyklin mätimunien hautomisesta ja poikasvaiheesta tuotantoon ja käsittelyyn. Koko tuotantoketju perustuu lähes täysin suljettuun kiertoon samalla tuotantolaitoksella, jossa ulkopuolisilla tekijöillä, kuten sääolosuhteilla, ilmastolla tai ympäristötekijöillä on vain rajallinen vaikutus. Lopputuotteena on asiakastoimituksiin valmis kala.