Antibioottien käyttö

Fifaxin RAS-teknologia perustuu lähes täysin suljettuun vedenkiertoon laitoksessa, jossa kalat elävät sisätiloissa sijaitsevissa suurissa altaissa. Tämä antaa perinteiseen vesistöissä tapahtuvaan kalankasvatukseen verrattuna parempaa suojaa ulkopuolisilta tekijöiltä. Menetelmänsä ansiosta Fifax pystyy tarjoamaan kaloille kontrolloidun kasvuympäristön puhtaassa vedessä ympäri vuoden. Fifaxin käyttämä veden puhdistusprosessi pysäyttää vierasaineita ja taudinaiheuttajia. Tämän johdosta Fifax pyrkii käyttämään antibiootteja vain tapauskohtaisesti ja tarkkarajaisesti harvinaisissa tilanteissa, kun tauteja tai loisia havaitaan yksittäisissä kaloissa tai tuotantoerissä. Asiakkaille toimitettava lopputuote on antibioottivapaa.

Tällä sivulla julkaisemme tiedot yksittäisistä tilanteista jolloin antibiootteja on käytetty. Annetut tiedot sisältävät ajankohdan, hoidettujen altaiden kalojen keskipainon, annetun lääkerehun määrän sekä vastaavaan määrän antibiootteja, jotka on annettu kyseessä olevan lääkehoidon yhteydessä.

Tavoite 2023: 0kg

Tavoite 2022: 0kg

Toteuma 2022: 1,3kg aktiivista substanssia Aquaflor Vet yhteensä, annosteltu neljässä hoitotilanteessa pienille kaloille (<10g kokoluokassa) Vibrio anguillarum bakteeritartunnan hoitoon eläinlääkärin määräyksestä.