Fifax främjar FN:s mål för hållbar utveckling

Vi har förbundit oss till att främja följande FN:s mål för hållbar utveckling:

God hälsa och välbefinnande (SDG3)


Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (SDG8)


Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (SDG9)


Hållbar konsumtion och produktion (SDG12)


Bekämpa klimatförändringarna (SDG13)


Hav och marinaresurser (SDG14)